Huisregels Rypster Merke 2024

Huisregels VvV Sjirk de Wal

Wanneer u het festivalterrein betreedt bent u verplicht zich te houden aan deze
huisregels welke zijn opgesteld voor VvV Sjirk de Wal.
Voor uw en onze veiligheid!


ATTENTIE

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het kermisterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

• Bij VvV Sjirk de Wal is de Nederlandse wetgeving van kracht.

• Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht.

• Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. 
  Indien u hieraan geen medewerking verleent kan u de toegang tot de Rypster Merke worden ontzegd.

• Het is niet toegestaan koelboxen, complete lunchpakketten e.d. mee naar binnen te nemen.

• Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten de poorten te nemen.

• Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen naar het kermisterrein. Uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder.

• Personen gekleed in voetbal shirts en/of kleding, welke bij (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen worden geweigerd.

• Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) zijn niet toegestaan. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het kermisterrein op.

• Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.

• Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.

• Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.

• Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd. De persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van (dag) kaarten en/of reiskosten.

• Bij VvV Sjirk de Wal zijn drugs verboden. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zult u zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

• Bij VvV Sjirk de Wal gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden.

• Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het kermisterrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.

• Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan de politie.

• Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.

• De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

• Op het kermisterrein mag meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor.

• Tijdens de Rypster Merke kunnen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hiermee akkoord.

• Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het kermisterrein onherroepelijk ontzegd.
VRAGEN OF SUGGESTIES?
NEEM GERUST CONTACT OP!
JA, IK WIL GRAAG CONTACT

CONTACTGEGEVENS


VvV Sjirk de Wal
Hobbemasingel 6, 9035 AZ Dronryp

  info@rypstermerke.nl

SOCIAL MEDIA


Volg Rypstermerke via de verschillende socialmedia kanalen:

Facebook
Twitter

WANNEER IS HET FEEST?


Van 30 mei t/m 2 juni 2024 wordt het feest der feesten weer gevierd. Iedereen is van harte welkom. 
2024 Rypstermerke.nl