Rypster​merke 2020

Het gezelligste feest van het noorden


4
5


6
7
juni
Beste leden en donateurs,

Na de presentatie van premier Rutte op 21-4-2020 met het nieuwe beleid betreffende de Coronacrisis, deze mededeling van V.v.V Sjirk de Wal over de gevolgen van de Rypster Merke 2020.

Na lange tijd van spanning over het al dan niet doorgaan van onze Merke, welke gepland stond van 2 t/m 7 juni 2020, is na de nieuwe Corona maatregelen van de overheid toch ook het doek gevallen voor de Rypster Merke 2020. We waren er helemaal klaar voor! Onze diverse commissies binnen VvV Sjirk de Wal hadden een prachtig programma voorbereid en iedereen had er veel zin in om die plannen uit te gaan voeren. Een forse teleurstelling voor iedereen. Toch zijn de voorbereidingen niet geheel voor niets geweest en gaan we proberen de programmering 2020 zoveel mogelijk door te schuiven naar 2021. De Rypster Merke 2021 is in de week van maandag 31 mei t/m zondag 6 juni.

Verder werd het bestuur van VvV Sjirk de Wal 24-4-2020 onaangenaam verrast door een bericht in de Leeuwarder Courant met als titel “Generale voor PC als vervanging van dorpsfeest” op 25 en 26 september. Het bestuur van VvV Sjrk de Wal distantieert zich nadrukkelijk van dit bericht en dit bericht is niet afkomstig van het bestuur. Alles is nog in een verkennende fase, in nauw contact met de KNKB.

Blijf gezond en let een beetje op elkaar.

Taeke Spinder Voorzitter VvV SdW

en
Thomas Frijling Voorzitter Stichting VvV SdW
 
 
Hoekstra & Hendriks Mediation
Bouwbedrijf Scharringa
Van der Velde
Baarda Verhuur Menaam
Hendriks Financiele Diensten
W. van der Meer
Townships SA
BB schilders
WMMEDiA
 

INTERNET & VORMGEVING: WMMEDiA